* Един участник може да регистрира максимум 10 касови бележки в рамките на една седмица.